divendres, 30 de setembre de 2016

Infografia sobre el professor del segle XXINoves formes d'aprendre a l'era digital

Actualment, els mètodes d'aprenentatge han canviat, o més ben dit, han evolucionat a una velocitat paranormal. Una de les raons d'aquesta evolució és la tecnologia. L'ús de la tecnologia ha provocat un canvi al sistema educatiu, i ara, els professors estan preparant als estudiants per aquest món virtual en el que vivim. Escrivim i llegim en línia, estem connectats a nous recursos i a milers de persones en un sol clic. Accedim a una gran llibreria online que posa al nostre abast moltíssima informació al segon, però no tot és positiu, ja que no es una informació totalment fiable, perquè és editable per qualsevol persona.


Amb tants recursos i tanta tecnologia, el rol del professor s'ha convertit en un guia per arribar i conèixer el món en el que vivim, el món virtual, de la tecnologia. Aquest, obviament ha de controlar aquest món per poder ensenyar-ho, ha de saber desenvolupar-se en qüestions tecnològiques. Els professors han de tenir un coneixement adequat de la tecnologia que s'utilitza avui en dia i com s'ha de fer servir de manera adequada i que fomenti l'aprenentatge dels seus alumnes. Això seria una nova forma de consolidar aprenentatge de manera diferent i més divertida. Per una altra part, el rol de l'estudiant és adaptar-se als canvis que la tecnologia està provocant en l'educació i comprendre aquest nou mètode d'aprenentatge.

Resultat d'imatges de era digital

Reflexió de les noves alfabetitzacions

“Les noves alfabetitzacions busquen aprofitar les característiques multimodals i flexibles per generar habilitats de pensament, fomentar aprenentatge i estimular la capacitat de l'estudiant per generar preguntes crítiques.”


Al llarg del temps, la humanitat ha anat desenvolupant un seguit de coneixements i habilitats a la vegada que l’ésser humà s’anava desenvolupant. Un dels coneixements més importants i habilitats que ha adquirit l’home és el saber llegir, escriure i comunicar-se amb facilitat. A més a més a mesura que es van desenvolupant les noves tecnologies, aquest aprèn cada vegada més tècniques de comunicació que no només són orals cara a cara. La gran diversitat de tècniques que s’han anat desenvolupant al llarg del temps, ha permès que l’home es pugui comunicar de moltes formes diverses, ja sigui via escrita, amb mòbils, tauletes, ordinadors, creant un vídeo i gravant-se a ell mateix expressant emocions i sensacions o bé, explicant qualsevol fet que li hagi pogut passat, adjuntant diverses imatges creant una història, etcètera.


Resultat d'imatges de alfabetitzacions multimodal


Hi han tantes formes actualment per poder-se comunicar que no acabaríem mai aquesta llista, és el que s’anomena alfabetització multimodal. En resum, tenim molts canals per comunicar-nos. El fet d’entrar en contacte amb totes aquestes noves tecnologies, permet rebre diferent informació que no sempre anirà en la mateixa direcció i per tant, pot provocar que el nen posi en dubte el que li han explicat. Aquestes tècniques ja han arribat a les escoles i per tant també han arribat als més petits, els quals aprenen a utilitzar aquests recursos amb molta més rapidesa que no pas els més grans. La seva forma d’aprenentatge canvia molt, ja que tenen molts més recursos. L’aprenentatge també és més dinàmic i visual i permet desenvolupar amb més rapidesa i facilitat el seu cervell.


 

Alfabetització multimodal i competència digital

Quan ens comuniquem utilitzem diferents mètodes per a poder fer-ho, exemples d'aquests mètodes que podem utilitzar serien: Llegir, escriure, escoltar, parlar, veure vídeos.
Quan utilitzem més d'un mètode a la vegada, ja sigui en un llibre amb imatges, en un vídeo on apareguin imatges i paraules o en una pel·lícula, parlem de textos multimodals que poden ser en diferents formats, digital, paper o en viu. L'alfabetització multimodal s'entén com un mètode alternatiu a l'ensenyament que hem conegut fins ara, és un mètode més innovador que els professors han de conèixer per poder aplicar-ho a les seves classes. 

Això pot beneficiar molt l'ensenyament ja que és una manera dinàmica d'aprenentatge que a més, motiva als alumnes per aprendre. Per altra banda també es pot veure molta més cooperació i intervenció dels alumnes amb el professorat ja que estan més motivats. Aquesta alfabetització multimodal, però, necessita hores de treball en grup i col·laboració per a poder adaptar-se més fàcilment. Tot i que ja fa anys que es van introduir en l'educació els llibres il·lustrats amb imatges, actualment ha crescut el món de l'alfabetització multimodal, i tenim unes facilitats que anys enrere no hi existia. Ara, gràcies a internet podem accedir a una àmplia informació amb un sol clic. 

Resultat d'imatges de alfabetització multimodal
divendres, 16 de setembre de 2016

EL BLOG DE L'EDUCACIÓ

Aquest blog està format per: Ana Abarca, Laia Ortiz, Sergi Belencoso i Júlia Cañelles. Els integrans d'aquest grup estem cursant Magisteri. El Sergi i la Júlia som de Valls i estudiem educació primària. La Laia i l'Ana estudiem educació infantil, la Laia és de Reus i l'Ana de la pobla de Montornès.

Els membres d'aquest blog hem triat aquesta carrera perquè volem ensenyar als més petits tot el que es pot aprendre. Pensem que aquesta assignatura ens aportarà uns coneixements molt útils per un futur, ja que cada vegada la tecnologia està més present en el món de l'educació. En aquest blog compartirem tots els projectes que anirem realitzant al llarg del curs.