dissabte, 12 de novembre de 2016

Flipped Classroom

Hi ha dos moviments principals que volen canviar el món de l’educació. El principal seria el fet que tant hem parlat: introduir les tecnologies en l’educació (que es demostrable que dona bons resultats) i el segon moviment és la flipped classroom. La flipped classroom és un moviment pedagògic que planteja la possibilitat de transferir part del procés d'ensenyament i aprenentatge fora del aula, deixant els models d'aula pel desenvolupament de processos cognitius més complexes. És un nou estil en el món de l'educació, que representa el fet de realitzar activitats a casa i portar-ho preparat a classe. Dediquen les sessions a l'aula per realitzar treballs en grup més dinàmiques sortint de la metodologia habitual (Professor explica i alumnes prenen apunts). Podem definir per tant, la flipped classroom com una classe on es realitzen activitats grupals com feina a casa mitjançant l’ús de la tecnologia de diferents maneres ja sigui buscar informació, mirant vídeos que ho expliquin...).

 En aquest tipus de classe també es observable la interacció entre els alumnes i els professors ja que augmenta i això provoca més motivació i cooperació. Les classes són molt més dinàmiques fet que potencia molt més l’aprenentatge de l’alumne que no pas una classe teòrica de llegir el llibre, apunts a la pissarra i a estudiar a casa cadascú.  El fet de poder interactuar amb els alumnes agafant ells el rol de professors i ajudant als altres alumnes que no ho entenen amb l’ajuda sempre del professor com a suport, no només ajuda a tindre una millor educació sinó que també en desenvolupar les seves pròpies habilitats comunicatives i a saber desenvolupar-se en qualsevol àmbit. A més, es van realitzar estudis sobre aquest mètode i es va demostrar que el fet de que els alumnes mirin vídeos a casa feia més efectiu que els alumnes consolidessin la informació que no pas el fet de manar lectures en paper i també preferien les classes interactives i els vídeos curts que els llargs.

Resultat d'imatges de flipped classroom

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada